OPLYSNINGER OM UDØVELSEN AF FORTRYDELSESRETTEN

Forbrugere har en lovbestemt ret til at annulere ordrer for varer i henhold til de følgende informationer.

Fortrydelsesret for forbrugere

De har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor De eller en af Dem angiven tredjemand, dog ikke befragteren, får det sidste parti eller den sidste del i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele os (AUTODOC SE, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Tyskland, telefon: +45 89 88 45 35, E-mail: [email protected]) Deres beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, eller e-mail). De kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis De sender Deres meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis De udøver Deres fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi Dem alle betalinger modtaget fra Dem, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Deres eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om Deres beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som De benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre De udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges De ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. De skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

Det følgende gælder for varer der normalt kan sendes per post:

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller De har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

De returnerer varerne eller afleverer dem til os eller til AUTODOC SE (Retoure - Lager R) Rhinstrasse 132, 12681 Berlin, Tyskland uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor De har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret.

Fristen er overholdt, hvis De returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Det følgende gælder for varer der normalt ikke kan returneres per post (f.eks. reservedele, der er uegnede til pakkepost):

De skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne. Omkostningerne estimeres til at være forsendelsesomkostningerne betalt som en del af ordren plus 10 EUR.
De hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Det følgende gælder for forsendelser med skærpede sikkerhedskrav til transporten (batterier):

Hvis De modtager et produkt med en særlig meddelelse med en anvisning til Dem om at bevare emballagen i tilfælde af returnering, anbefaler vi Dem at følge instruktionerne nedenfor:

- Behold forseglingspropperne som bruges til at udfylde hullerne og forhindre batterivæske i at lække,
- Behold emballagematerialerne som beskytter batterihuset mod skade,
- Behold æsken som har advarslen om at den indeholder farligt gods.

Hvis Deres AUTODOC pakke er skadet, brug da venligst nye emballagematerialer til at sende produktet tilbage til os. Eftersom pakken indeholder farligt gods, vær da sikker på at bruge en pålidelig og stødabsorberende forsendelsesemballage. Sikr varen imod at forrykke sig i den ydre emballage og mod utilsigtet aktivering. Anbring varen opretstående i forsendelsesemballagen og vær sikker på at den ikke kan bevæge sig rundt indeni. Brug fyldmeaterialer, såsom det fyldmateriale der blev leveret af AUTODOC eller nogle aviser for at udfylde tomrummet mellem forsendelsesemballgen og varen.

Beskadigede farlige materialer, såsom utætte batterier, kan ikke returneres og skal bortskaffes på en passende genbrugsstation.

Afslutning af information omkring udøvelsen af fortrydelsesretten

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
— Til: AUTODOC SE, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Tyskland, E-mail:[email protected]
— Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
— Bestilt den (*)/modtaget den (*)
— Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
— Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
— Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
— Dato
________
(*) Det ikke-relevante udstreges.

Undtagelser fra fortrydelsesretten
Der eksisterer lovmæssige undtagelser fra fortrydelsesretten, i forbindelse med hvilke vi forbeholder os retten til at påberåbe os følgende overfor Dem: Der er ingen fortrydelsesret for kontrakter på levering af varer der ikke er pre-fabrikerede, fremstillet på baggrund af et individuelt valg eller en beslutning fra kunden.
Der er ingen fortrydelsesret for levering af varer som, efter leveringen, i henhold til deres natur blandes uadskilleligt med andre emner.
Deruodver, hæfter De for enhver forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde de fungerer på. Der er retspraksis for at monteringen af dele til motorkøretøjer også anses for at være »unødvendigt«.

  • PayPal
  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • Dankort
  • Klarna
  • Bankoverførsel